Κοινή Υπουργική Απόφαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων ΙΕΚ.   


Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ.   


Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.   


Ατομικά στοιχεία πρακτικά ασκούμενου.   


Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Εργοδότη.   


Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (Παρουσίας).


Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης.   


Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής Πρακτικής Άσκησης.