Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ.  


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.   


Εγκύκλιος Για Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ.   


Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Εργοδότη.   


Βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Παρουσίας.   


Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης.